Wimbledon Service Appartementen
© Webmanager A.Boorsma
Kosten
Kosten per appartement appartement Maandelijkse bijdrage per maand per 1 januari 2022 4-kamer appartement - € 703,37 3-kamer appartement - € 532,41 3-kamer appartement (westgevel) - € 532,41 2-kamer appartement - € 378,55 Appartement nr. 9 - € 547,06 Appartement nr. 11/13 - € 244,23 Appartement nr. 151/153 € 224,69 Berging - € 16,12 Binnengarage - € 107,46 Buitengarage - € 107,46

Wimbledon

Serviceflatgebouw voor 50 Plussers te Amstelveen
Wimbledon Service Appartementen
© Webmanager A.Boorsma
Kosten
Kosten per appartement appartement Maandelijkse bijdrage per maand per 1 januari 2022 4-kamer appartement - € 703,37 3-kamer appartement - € 532,41 3-kamer appartement (westgevel) - € 532,41 2-kamer appartement - € 378,55 Appartement nr. 9 - € 547,06 Appartement nr. 11/13 - € 244,23 Appartement nr. 151/153 € 224,69 Berging - € 16,12 Binnengarage - € 107,46 Buitengarage - € 107,46

Wimbledon

Serviceflatgebouw voor 50 Plussers te Amstelveen